Skilmálar

Síðasta uppfærsla: 1 desember, 2020

Þessir skilmálar („skilmálar“) stjórna tengslum þínum við http://www.fastheroes.com vefsíðuna („þjónustan“) sem rekin er af Department of Education and Social Policy, Háskóla Makedóníu, 156 Egnatia Str., P.C.54636, Thessaloniki, Grikkland („háskólinn“, „okkar“, „við“).

Vinsamlegast lestu þessa skilmála vandlega áður en þú notar þjónustuna.

Aðgangur þinn að og notkun þjónustunnar er háður því að þú samþykkir og fylgir þessum skilmálum. Þessir skilmálar eiga við um alla gesti, notendur og aðra sem fá aðgang að eða nota þjónustuna.

Með því að fá aðgang að eða nota þjónustuna samþykkir þú að vera bundin/n af þessum skilmálum. Ef þú ert ósammála einhverjum hluta skilmálanna geturðu ekki fengið aðgang að þjónustunni.

Innihald vefsíðunnar

Vefsíðan og innihald hennar, aðallega en ekki takmarkað við upplýsingar og hreyfimyndir, koma ekki í stað og er ekki ætlað að koma í stað áreiðanlegrar læknisráðgjafar. Í öllum heilsufarslegum málum ætti að leita ráða hjá starfandi lækni. Háskólinn ábyrgist ekki réttmæti innihaldsins, þrátt fyrir að hann kappkosti að uppfæra innihaldið og halda því eins nákvæmu og mögulegt er.

Kaup

Ef þú vilt kaupa vöru eða þjónustu sem gerð er aðgengileg í gegnum þjónustuna („kaup“) gætirðu verið beðin/n um að láta í té ákveðnar upplýsingar sem máli skipta um kaupin þín, þar með talið, án takmarkana, kreditkortanúmerið þitt, gildistími kreditkorts, heimilisfang greiðanda og sendingarupplýsingar þínar.

Þú ábyrgist að: (i) þú hefur lagalegan rétt til að nota hvaða kreditkort eða annan greiðslumáta sem er í tengslum við kaup; og að (ii) upplýsingarnar sem þú afhendir okkur séu sannar, réttar og heildstæðar.

Með því að leggja fram slíkar upplýsingar veitir þú okkur rétt til að afhenda þriðja aðila upplýsingarnar í þeim tilgangi að greiða fyrir að gengið sé frá kaupum.

Við áskiljum okkur rétt til að hafna eða hætta við pöntun þína hvenær sem er af ákveðnum ástæðum, þar með talið en ekki takmarkað við: framboð vöru eða þjónustu, villur í lýsingu eða verði vöru eða þjónustu, villu við pöntun þína eða af öðrum ástæðum.

Við áskiljum okkur rétt til að hafna eða hætta við pöntunina ef grunur leikur á svikum eða óleyfilegum eða ólöglegum viðskiptum.

Framboð, villur og ónákvæmni

Við erum stöðugt að uppfæra framboð okkar á vörum, upplýsingum og þjónustu í þjónustunni. Vörurnar eða þjónustan sem er í boði í þjónustu okkar kunna að vera rangt verðlagðar, lýst ónákvæmt eða ekki tiltækar og við gætum lent í töfum á því að uppfæra upplýsingar um þjónustuna og í auglýsingum okkar á öðrum vefsíðum.

Við getum ekki og ábyrgjumst ekki nákvæmni eða heildstæði upplýsinga, þar með talið verð, vörumyndir, upplýsingar, framboð og þjónustu. Við áskiljum okkur rétt til að breyta eða uppfæra upplýsingar og leiðrétta villur, ónákvæmni eða úrfellingu hvenær sem er án fyrirvara.

Keppni, getraun og kynningar

Allar keppnir, getraunir eða aðrar kynningar (sameiginlega „kynningar“) sem gerðar eru aðgengilegar í gegnum þjónustuna kann að vera stjórnað af reglum sem eru aðskildar frá þessum skilmálum. Ef þú tekur þátt í kynningum, vinsamlegast lestu viðeigandi reglur sem og persónuverndarstefnu okkar. Ef reglur um kynningu stangast á við þessa skilmála gilda kynningarreglurnar.

Efni

Þjónustan okkar gæti leyft þér að setja inn, tengja, geyma, deila og á annan hátt gera tiltækar upplýsingar, texta, grafík, myndir, myndbönd eða annað efni („efni“). Þú berð ábyrgð á því efni sem þú birtir í þjónustunni, þ.m.t. lögmæti þess, áreiðanleika og hæfi.

Með því að birta efni í þjónustunni veitir þú okkur rétt og leyfi til að nota, breyta, framkvæma opinberlega, birta opinberlega, endurskapa og dreifa slíku efni í og í gegnum þjónustuna. Þú heldur eftir öllum réttindum þínum á öllu efni sem þú sendir eða birtir á eða í gegnum þjónustuna og þú berð ekki ábyrgð á því að vernda þessi réttindi. Þú samþykkir að þetta leyfi felur í sér réttinn fyrir okkur til að gera efni þitt aðgengilegt fyrir aðra notendur þjónustunnar sem geta einnig notað efni þitt með fyrirvara um þessa skilmála.

Þú ábyrgist að: (i) Efnið er þitt (þú átt það) eða þú hefur rétt til að nota það og veita okkur réttindi og leyfi eins og kveðið er á um í þessum skilmálum og (ii) birting efnis þíns í eða í gegnum þjónustuna brýtur ekki í bága við rétt til friðhelgi einkalífsins, kynningarrétt, höfundarrétt, samningsrétt eða önnur réttindi hvers og eins.

Reikningar

Þegar þú býrð til reikning hjá okkur verður þú að veita okkur upplýsingar sem eru réttar, heildstæðar og gildandi á öllum tímum. Brestur á þessu felur í sér brot á skilmálunum sem geta leitt til tafarlausrar lokunar á reikningi þínum á þjónustu okkar.

Þú berð ábyrgð á því að vernda lykilorðið sem þú notar til að fá aðgang að þjónustunni og öllum athöfnum eða aðgerðum með lykilorðinu þínu, hvort sem lykilorðið þitt er hjá þjónustu okkar eða þjónustu frá þriðja aðila.

Þú samþykkir að láta ekki þriðja aðila fá upplýsingar um lykilorð þitt. Þú verður að láta okkur vita strax þegar þér verður kunnugt um brot á öryggi eða óleyfilegri notkun reikningsins þíns.

Þú mátt ekki nota sem notandanafn nafn annarrar manneskju eða aðila eða nafn sem er ekki löglega tiltækt til notkunar, nafn eða vörumerki sem er háð rétti annarra aðila en þínum eigin án viðeigandi heimildar, eða nafn sem er annars móðgandi, dónalegt eða klámfengið.

Hlekkir á aðrar vefsíður

Þjónustan okkar getur innihaldið hlekki á vefsíður þriðja aðila eða þjónustu sem ekki er í eigu eða stjórnað af háskólanum.

Við höfum enga stjórn á og berum enga ábyrgð á innihaldi, persónuverndarstefnu eða starfsháttum vefsíðna eða þjónustu þriðja aðila. Þú viðurkennir enn fremur og samþykkir að við skulum ekki vera ábyrg, beint eða óbeint, á tjóni eða tapi sem orsakast eða er meint af völdum eða í tengslum við notkun eða traust á slíku efni, vöru eða þjónustu sem er tiltæk á eða í gegnum slíkar vefsíður eða þjónustu.

Við ráðleggjum þér eindregið að lesa skilmála og persónuverndarstefnu allra vefsíðna eða þjónustu þriðja aðila sem þú heimsækir.

Uppsögn

Við gætum sagt upp eða lokað reikningnum þínum án tafar, án fyrirvara eða ábyrgðar, af hvaða ástæðu sem er, þar með talið án takmarkana ef þú brýtur gegn skilmálunum.

Við uppsögn mun réttur þinn til að nota þjónustuna strax stöðvast. Ef þú vilt segja upp reikningi þínum geturðu einfaldlega hætt að nota þjónustuna.

Takmörkun ábyrgðar

Háskólinn, stjórnendur hans, starfsmenn, samstarfsaðilar, stuðningsaðilar, fulltrúar, birgjar eða hlutdeildarfélagar, skulu í engum tilvikum bera ábyrgð á óbeinu, tilfallandi, sérstöku, afleiddu eða refsiverðu tjóni, þar með talið án takmarkana, tap á hagnaði, gögnum, notkun, viðskiptavild eða öðru óefnislegu tapi, sem stafar af (i) aðgangi þínum að eða notkun á þjónustunni; (ii) hvers kyns hegðun eða efni þriðja aðila á þjónustunni; (iii) efni sem er aflað með þjónustunni; og (iv) óleyfilegum aðgangi, notkun eða breytingu á sendingum þínum eða efni, hvort sem það byggist á ábyrgð, samningi, skaðabótum (þ.m.t. vanrækslu) eða annarri lagalegri kenningu, hvort sem okkur hefur verið tilkynnt um möguleikann á slíku tjóni, og jafnvel ef leiðrétting sem sett er fram hérna hafi mistekist í meginatriðum.

Fyrirvari

Notkun þín á þjónustunni er á eigin ábyrgð. Þjónustan er veitt „EINS OG HÚN KEMUR FYRIR“ og „EINS OG HÚN ER TILTÆK“. Þjónustan er veitt án ábyrgðar af hvaða tagi sem er, hvort sem það er beint eða óbeint, þ.m.t., en ekki takmarkað við, óbeina ábyrgð á söluhæfni, hæfni í tilteknum tilgangi, ekki lögbroti eða frammistöðu.

Háskólinn, dótturfélög hans, hlutdeildarfélög, samstarfsaðilar, stuðningsaðilar og leyfisveitendur ábyrgjast ekki a) að þjónustan muni virka samfleytt, sé örugg eða tiltæk hverju sinni eða hvar sem er; b) að villur eða gallar verði leiðrétt; c) að þjónustan sé laus við vírusa eða aðra skaðlega hluti; eða d) að niðurstöður notkunar þjónustunnar uppfylli kröfur þínar.

Gildandi lög

Þessum skilmálum skal stjórnað og túlkað í samræmi við lög lögbærra dómstóla Þessaloníku, Grikklandi, án tillits til lagaákvæða þess.

Ekki verður litið á misbresti okkar á að framfylgja hvaða réttindum eða ákvæðum þessara skilmála sem er sem afsal á þessum réttindum. Ef eitthvert ákvæði þessara skilmála er talið vera ógilt eða ekki framfylgjanlegt af dómstólum, þá munu eftirstandandi ákvæði þessara skilmála haldast í gildi. Þessir skilmálar mynda allan samninginn á milli okkar varðandi þjónustu okkar og koma í stað allra fyrri samninga sem við gætum haft á milli okkar varðandi þjónustuna.

Breytingar

Við áskiljum okkur rétt, að eigin ákvörðun, til að breyta eða skipta um þessa skilmála hvenær sem er. Ef að endurskoðun er efni reynum við að veita að minnsta kosti 30 daga fyrirvara áður en nýir skilmálar taka gildi. Hvað felur í sér efnislega breytingu verður ákvarðað að eigin ákvörðun okkar.

Með því að halda áfram að fá aðgang að eða nota þjónustu okkar eftir að þessar endurskoðanir öðlast gildi samþykkir þú að vera bundin/n af endurskoðuðum skilmálum. Ef þú samþykkir ekki nýju skilmálana skaltu hætta að nota þjónustuna.

Hafa samband

Hafðu samband við okkur ef þú hefur einhverjar spurningar um þessa skilmála.

TAKA ÞÁTT

UM OKKUR

VIÐ KYNNUM HETJURNAR

FRÆÐSLUÁTAK Í FRAMKVÆMD

SAMFÉLAG

SAMFÉLAGSMIÐLAR
VARA KEYPT!
EKKI NÆG INNISTÆÐA!
EKKI NÆGIR DEMANTAR!
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software